De goda

De Goda består av medlemmar som tidigare har varit mer aktiva i Spegatspexet och anses ha kompetens som  vill bevaras inom föreningen.  Utskottet ska kunna stötta styrelsen i sitt arbete efter styrelsens behov. De ansvarar även för sittningsmaten. Dessutom ska det verka som ett  beroende utskott dit Spegatspexets medlemmar kan vända sig.

De Goda leds av De Goda-baronen

Mail: goda@spegatspexet.se