De goda

De Goda består av medlemmar som tidigare har varit mer aktiva i Spegatspexet och anses ha kompetens som vill bevaras inom föreningen. Utskottet ska kunna stötta styrelsen i sitt arbete efter styrelsens behov. Medlemmarna i De Goda har kanske inte så mycket tid för spex just i år men vill ändå ta del av spegatandan! De ansvarar även för sittningsmaten. Dessutom ska det verka som ett beroende utskott dit Spegatspexets medlemmar kan vända sig.

De Goda leds av De Goda-baronen